Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ

07-06-2021

Hội nghị tổng kết công tác bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

15-05-2021

Hội nghị trực tuyến tiếp xức cử với Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HỘI NGHỊ TIẾP XỨC CỬ TRI

13-05-2021

Ngày 12, 13/5/2021, UBND - Ủy ban MTTQ xã Đắc Sơn đã mở Hội nghị tiếp xức cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND xã Đắc Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 02 (xóm Chùa 1 và xóm Chùa 2); đon vị bầu cử số 05 (xóm Đấp 1, xóm Đấp 2, xóm Đấp 3)

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

11-05-2021

Ngày 11/5/2021, UBND - Ủy ban MTTQ xã Đắc Sơn đã mở Hội nghị tiếp xức cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND xã Đắc Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 01 (xóm Đầm 1 và xóm Đầm 2).

HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÓNG DỊCH

10-05-2021

Sáng ngày 09/5/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đắc Sơn do đồng chí Lê Văn Bẩy Chủ tịch UBND xã, trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên về xã Đắc Sơn Kiểm tra, giám sát công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026

07-05-2021

Ngày 04/5/2021, ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên về xã Đắc Sơn Kiểm tra, giám sát công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Hội đông nhân dân xã Đắc Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

07-05-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Hội đông nhân dân xã Đắc Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 08 tổ bầu cử trong toàn xã.

Hội đồng nhân dân xã Đắc Sơn khóa XXI tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm 2016 – 2021

30-04-2021

Ngày 23/4/2021, Hội đồng nhân dân xã Đắc Sơn khóa XXI tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm 2016 – 2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ĐẮC SƠN KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2021-2026

30-04-2021

Ngày 21, 22/4/2021, Hội liên hiệp Phụ Nữ xã Đắc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Đắc Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

16-04-2021

Ngày 16/04/2021, Ủy ban MTTQ xã Đắc Sơn đã mở Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã Đắc Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3751

Tổng truy cập: 57679