Truy cập nội dung luôn

A. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên

phường Đắc Sơn có diện tích đất tự nhiên 1.442,75 ha (theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014), trong đó:

- Đất nông nghiệp là 1.104,12 ha, chiếm 76,52% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp là 336,75 ha, chiếm  23,34% diện tích đất  tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng là 1,89ha chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên.

Trung tâm phường Đắc Sơn cách trung tâm thành phố Phổ Yên 2 km về phía Tây. Ðịa bàn phường có các tuyến giao thông đi qua bao gồm: Quốc lộ 3 dài 0,9 km, đường tỉnh lộ 261, đường tỉnh lộ 274, có sông Công chảy qua dài 9,2 km.

2. Dân số và lao động

Trên địa bàn phường có tổng số 2.610 hộ sinh sống tại 21 TDP với tổng số nhân khẩu là 11.320 người, trong đó nam chiếm 49%, nữ chiếm 51%. Dân tộc kinh có 11.300 người chiếm 99,8%, dân tộc khác có 20 người chiếm 0,17%. Mật độ dân số: 456,75 người/km2. Quy mô dân số: 04 người/hộ.

Số hộ làm nông nghiệp là 1.779 hộ, chiếm 71%, số hộ phi nông nghiệp là 728 hộ, chiếm 29 %.

3. Cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức

- Về tổ chức Đảng: Đảng bộ phường Đắc Sơn gồm 20 chi bộ trực thuộc với 398 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ TDP, 04 chi bộ giáo dục, 01 chi bộ công an. Ban chấp hành Đảng ủy phường có 15 đồng chí, BTV Đảng ủy đến nay có 5 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 03 đồng chí (01 đồng chí Bí thư kiêm chủ tịch HĐND; 02 đồng chí Phó Bí thư, trong đó 01 đồng chí phó bí thư - Chủ tịch UBND phường).

- Về tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: Có đầy đủ các tổ chức đoàn thể xã hội gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi, Công đoàn. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền đa dạng bằng nhiều hình thức, có tập trung vào những vấn đề cấp bách tại địa phương: thực hiện nếp sống văn minh khu dân cư, pháp luật về an toàn giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường .... nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như: Hiến đất làm đường, nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, vật liệu ... góp phần cùng địa phương đẩy nhanh các tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Về đội ngũ cán bộ công chức: 100% phường có cán bộ, công chức đủ về số lượng, chất lượng, học vấn trình độ cao. Tổng số cán bộ, công chức của xã có 19 người. Trong đó:

+ Về chuyên môn: Sau đại học 02 người (10,5%); Đại học 15 người (78,9%); Trung cấp: 02 người (10,5%).

+ Về lý luận chính trị: Trung cấp: 14 người (73,7%), Sơ cấp 5 người (26,3%).

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 255991