Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc công bố công khai dự toan ngân sách năm 2021

20-12-2021 08:34

Xem chi tiết: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách, biên bản niêm yết công khai, dự toan thu ngân sách, dự toán chi ngân sách, kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2021 tại dây
Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 257790