Truy cập nội dung luôn

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

07-04-2022 09:12

Xem chi tiêt: 1. QĐ giao chỉ tiêu tại đây
                     2. Các biểu chi tiết kèm theo.
                     3. QĐ công bố công khai phát triển kinh tế - xã hội.
                     4. Biên bản niêm yết công khai.
                     5. Biên bản kết thúc niêm yết công khai.
Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 257804