Truy cập nội dung luôn

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

21-05-2021 08:53

        Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBBC  ngày 15/05/2021 của ủy ban bầu cử xã Đắc Sơn về kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp , nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18,19/5/2021, UBBC xã đã đi kiểm tra các đơn vị bầu cử trong toàn xã, thành phần đoàn kiểm tra: Đồng chí Lê Văn Bẩy – Phó BT, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch ủy ban bầu cử; Đ/c Hồ Việt Quân – Phó CT HĐND xã, phó CT UBBC; Đ/c Hoàng Văn Liễu – Chủ tịch UB MTTQ xã, Phó CT UBBC cùng các đ/c trong UBBC xã. Đã đến 08 đơn vị bầu cử trong toàn xã, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ngày 23/5/2021.  

Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3609

Tổng truy cập: 57666