Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TIẾP XỨC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN.

25-12-2020 15:30

   Thực hiện kế hoạch số 41/KH-MTTQ-BTT ngày 21/12/2020 của Ban thường trực - Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Phổ Yên về kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xức cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 24/12/2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Đắc Sơn tổ chức hội nghị tiếp xức cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham gia Hội nghị có các vị Đại biểu HĐND tỉnhThái Nguyên khóa XIII ứng cử đơn vị Phổ Yên: Đ/c Lê Văn Tuấn – Đại biểu HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thanh Tuyết – Đại biểu HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Duy Hương – Giám đốc chi nhánh thương mại Phổ Yên. Lãnh đạo UBND thị xã dự: Ông Trần Xuân Trường – UV. BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã. Ở xã, hội nghị tiếp xức cử tri: Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở cơ sở và trên 80 đại biểu cử tri ở cơ sở.

Đ/c Nguyễn Duy Hương – Đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc chi nhánh thương mại Phổ Yên

Báo cáo kết quả kỳ họp thư 12, HĐND tỉnh khóa XIII.

Ông Trần Xuân Trường – UV. BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã

Phát biểu về những vấn đề cử tri nêu tại hội nghị

Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ban thường trực UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể;

Bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở cơ sở và trên 80 đại biểu cử tri ở cơ sở.

Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3229

Tổng truy cập: 34560