Truy cập nội dung luôn

Quyết định số 531/QĐ-TTG ngày 01/4/2021 Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

16-04-2021 08:09

Ngày 01/4/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1928

Tổng truy cập: 42978