Truy cập nội dung luôn

T.X Phổ Yên: Đạt 3 tiêu chí về chăm sóc người có công

10-12-2020 18:30

 


Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, T.X Phổ Yên tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Đỉnh, xóm Trung Lâm (Tiên Phong, Phổ Yên).

Sau 3 năm (2017-2020), triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (NCC), đến nay 3 tiêu chí là: Gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; NCC được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được khám sức khỏe và xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC đều đạt 100%.

Để đạt được kết quả trên, các cấp, ngành và mọi người dân tích cực vào cuộc, tăng cường tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngoài việc chi trả trợ cấp thường xuyên, thị xã thực hiện hỗ trợ hơn 3,9 tỷ đồng cho 2.723 NCC và thân nhân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hỗ trợ cao nhất cho 100% NCC; miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho 17 trường hợp, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ về nhà ở cho 717 hộ, với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng; hỗ trợ ưu đãi về giáo dục cho 356 lượt người, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng và 7 trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, thị xã huy động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, thị xã thực hiện tu bổ, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ đột xuất NCC bị ốm đau nằm viện dài ngày; NCC gặp khó khăn trong cuộc sống; trợ giúp NCC trong phát triển kinh tế. Đặc biệt có 7 gia đình NCC được hỗ trợ về nhà ở từ nguồn Quỹ này, với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Nguồn: Báo Thái Nguyên điện tử

Phạm Ngọc ChuẩnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 256016