Truy cập nội dung luôn

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

10-12-2021 09:46

Xem chi tiét: 1. QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách tại đây

                     2. QĐ công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2020 tại đây

                     3. QĐ công bố công khai thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 tại đây

Bùi Văn Ngư
Xã Đắc Sơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 242491